Moldova 20-20=0

Iaca toată lumea e supărată rău pe deputaţi. Eu tot, dar mă şi bucur, în loc de funcţii/principio-valori/preşedinte, aleşii poporului s-au certat pe o strategie de dezvoltare a ţării pe termen mediu! Nakaneţta!

Dacă serios, eu tot cred că strategia 2020 ar putea fi mai plină. În general - problema e atât de complexă încât e greu să spui că cineva nu are 100% dreptate sau invers. Mai jos scriu ce cred eu.

Moldova 2020 nu este o strategie în sine. Cum înţeleg eu, pe scurt, o strategie. Identificăm problema/problemele, alegem care este/sunt cele mai importante (nu poţi să faci totodată, se pulverizează eforturile şi resursele şi nu iese niciun domeniu cu efecte), stabileşti care sunt obiectivele pe care vreai să le atingi în x timp, de dorit să fie nişte obiective cuantificate. Apoi analizezi profund totă situaţia, construieşti planul de activităţi pentru a atinge rezultatele dorite. Calculezi toate cheltuielile pe fiecare etapă, iai în calcul posibile riscuri şi evoluţii neprevăzute, stabileşti scenariile alternative şi începi să lucrezi. 

Strategia MD 2020 e doar o primă etapă dintr-o strategie, au fost stabilite doar problemele, s-au analizat, au fost stabilite rezultatele spre care se tinde peste opt ani. 

Partea bună


Strategia are părţi bune. Bun este faptul că este un document care nu va fi trecut la maculatură şi nerespectat dacă se schimbă guvernarea. E un bun argument atunci când ceri finanţări externe sau faci priorităţile pentru bugetul de stat. Este sinceră - spune clar că nu ne putem permite să dăm banii cu "ţârâita" peste tot, trebuie să avem domenii clar prioritare. La nivel de filosofie documentul e conceput corect.

Partea proastă


Moldova 2020 nu este un document strategic, mai curând sunt nişte obiective de dezvoltare pe termen mediu. Răspunde la întrebarea "Ce vrem să obţinem?" dar nu spune "Ce trebuie să facem?" pentru a obţine acest ceva. Probabil, va urma, după obţinerea înaltei binecuvântări a Parlamentului, elaborarea de strategie (plan de acţiuni) pe fiecare domeniu. Eu cred că era cazul să se facă împreună. Dar aici e loc de discuţie. 

La conţinut


Domeniile care au fost alese sunt într-adevăr cele mai importante, probleme sistemice pe care se poate concentra statul pentru a le lichida. Doar una - "Finanţe: accesibile şi ieftine" e, părerea mea, inutilă, nu va reuşi statul să schimbe lucrurile în sfera bancară prin intervenţiile sale. Nici nu este sănătos. 

Şi ultima, cea mai importantă după părerea mea, scăpare. Lipseşte totalmente componenta de viziune pentru Dezvoltare regională. Mare, foarte mare, greşeală. Moldova vrea să reducă cheltuielile publice, să crească nivelul calităţii vieţii oamenilor, să aibă agricultură performantă, să aibă locuri de muncă acolo unde locuiesc moldovenii, dar nu vrea să aibă o viziune de dezvoltare pe termen mediu pentru regiunile ţării (în special cele rurale). 

Ce ar conţine o astfel de componentă?

1. Obiectivele cu privire la numărul de unităţi administrativ-teritoriale, cu tot cu numărul de angajaţi ai APL-urilor.
2. Moldova nu poate să-şi permită atâtea localităţi. Asigurarea condiţiilor normale de trai (infrastructură) pentru un locuitor rural e de 5-6 ori mai scumpă decât în cazul unui orăşean. Procesul de dispariţie a satelor mici e unul firesc care se desfăşoară stihiinic şi dureros. Dacă Guvernul ar prelua controlul asupra acestui proces (început multe mii de ani în urmă în Orientul Apropiat) care constă în trecerea locuitorilor de la sat la oraş şi dispărut din discursul politicienilor şi economiştilor  (se numeşte Urbanizare), acesta ar deveni mai puţin dureros, mai eficient, rezultatele pozitive ar fi amplificate. 

Beneficii.
1. Concentrarea forţei de muncă în oraşe - investiţiile vin acolo unde este forţă de muncă.
2. Reducerea numărului de angajaţi în agricultură va genera tehnologizarea producţiei şi consolidarea terenurilor, eficienţa în agricultură ar creşte substanţial. 
3. Vor fi reduse substanţial cheltuielile pentru infrastructură, drumuri, canalizare, reţele, gazificare, gestionarea deşeurilor etc. (pentru 1000 oameni în sat costă cât pentru 20000 în oraş). 
Ar mai fi şi altele, aici ar fi şi componenta de turism, şi parcurile indistriale, şi calitatea educaţiei/medicinei, mai puţini poliţişti şi tot aşa mai departe. Ar putea fi oprită creşterea necontrolabilă a populaţiei Chişinăului şi degradarea oraşelor mici. Lista poate continua muuuult.

Care ar fi indicii de rezultate.

1. Până în 2020 Moldova trebuie să aibă x număr sate mici, maedii, mari, x număr oraşe, x procent populaţie rurală şi urbană, x număr angajaţi în sectorul public în APL-uri şi servicii desconcentrate. 
2. Rata de populaţie implicată în agricultură - x procente.
3. x procente rata de acces la servicii publice şi infrastructură calitative.


Asta e părerea mea, voi cum vreţi. Acum că au sărit ONG-urile de mediu şi s-a răsculat CNP-ul şi PL-ul, strategia MD 2020 va avea o soartă grea, tare mă tem că până va fi aprobată va fi cazul să se scrie una pentru 2030. Unii politicinei nu înţeleg că jumătate de an este peste 7% din şapte ani, iar întârzierea acţiunilor face imposibilă atingerea unor obiective la termenul stabilit.