Hai la cursuri - gratis!

Grupul de Iniţiativă "Pentru Instruire Europeană" în colaborare cu Ministerul Tineretului şi Sportului şi Universitatea de Stat din Moldova anunţă deschiderea concursului pentru selectarea participanţilor la programul de cursuri de instruire "Uniunea Europeană în 24 ore". Cursurile se desfăşoară în cadrul proiectului Cursuri de Instruire „Uniunea europeană în 24 ore”.

Scopul instruirii este încetăţenirea practicii de transfer al capacităţilor administrative, normelor şi practicilor bunei administrări din UE către Republica Moldova, participanţii vor obţine cunoştinţe net superioare despre Uniunea Europeană, vor deveni mai competitivi în accesarea fondurilor europene.


Cursurile vor fi desfăşurate în perioada 10-24 mai 2010, durata fiecărui seminar - 2 ore astronomice, cu începere de la orele 17:00. Trainerii formatori sunt specialişti în studii europene.


Programul cursurilor:

10-11 mai – Istoria ideii europene şi baza legală a UE (2 cursuri)

- evoluţia organismelor de cooperare între statele europene -

12-13 mai – Drept instituţional comunitar (2 cursuri)

- relaţii instituţionale şi interguvernamentale

14-15 mai – Procesul decizional al UE (2 cursuri)

-actorii implicaţi şi procedurile legale

17 mai – Politici publice europene: introducere (1 curs)

-definirea unei politici publice -

18-19 mai – Dezvoltare regională şi fonduri structurale (2 cursuri)

- Obiectivele regionale – fondurile europene – programele operaţionale

20-21 mai – Mecanismele politicii europene de vecinătate (2 cursuri)

- cazul Republicii Moldova

22 mai – Documentare U.E. (1 curs)

- resurse instituţionale şi webliografice de aprofundare a studiilor europene

24 mai – Conferinţă de bilanţ


Pot participa tinerii între 18 şi 30 ani, dosarele de aplicare vor conţine un CV şi o scisoare de motivare a participării la cursuri. Selectarea participanţilor va fi realizată de către o comisie mixtă formată din reprezentanţii G.I. "pentru Instruire Europeană", MTS şi USM.

Dosarele vor fi transmise în formă electronică la adresa electronică euroinstruire@gmail.com


Informaţii suplimentare la tel. 068072989; 079837134 - Valeriu Paşa (coordonator proiect)